"ФОКСТРОТ"

Новата книга на оригиналния и талантлив поет Бисер Бойчев, от малкото романтично градче Шивачево, се появява дванадесет години след дебютната му стихосбирка „Книжчица”, като носи оригиналното заглавие „Фокстрот” и съдържа двадесет и пет изящни лирически творби, впечатляващи с високата степен на овладяната техника на изказ и филигранната музикалност на лирическото версификаторство. В повечето от творбите авторът се идентифицира с лирическия герой и практически всички емоционални смисли и философски силогизми се пречупват през призмата на личностното „Аз”. Пред себе си ние имаме една изключително чувствителна и ранима лирическа душевност, която се опитва да превърне недостатъците в предимства, мъката в красота и страданието в поезия. Бисер внушава с артистична лекота и красива фриволност основните си идеи в контекст или индиректно – метонимично, иносказателно, езоповски-метафорично, визирайки една трудна и сложна, объркана и непредстазуема действителност, зад чиято привидна опростена същност се крият трудни и тайнствени, езотерични и екзотерични кодове, чиято знакова символика се дешифрира съвсем лесно. Впечатляват като художествено-естетическо присъствие стихотворенията „Морска приказка”, „Книжчица”, „След филма”, „Любовта”, „Така ми се гази”, „Край потока” и особено посветеното на чудаците и асиметричните личности стихотворение „Те”. То съдържа една своеобразна житейска философия на алтруистите, малките и обикновени, но големи и необикновени хора, с които се сблъскваме в нашето ежедневие. Чувството за жертвоготовност и преосмисляне на цялостната житейска ценностна система ни води всички нас към моментите на медитация и равносметка. А всяка равносметка е полезна именно с това, че поставя нови опорни точки и контрапунктни жалони за всеки индивид персонално в бъдещето, във футурологичен план, в права перспектива, след като в своеобразния самосъд на индивидуалната ретровизия той осмисля своите грешки, търсения, лутания, победи и поражения, падения и възходи: Чак плаче реката и моите стъпки краде, а утре едва ли ще знае самата вода ли е или небе...

Цена: 10 лева


Можете да поръчате тази книга като попълните следната форма:

e-mail
Име и Фамилия
Град
Пощенски код
Адрес
Домашен телефон
Служебен телефон
Мобилен телефон
Предпочитано време за доставка от до часа
 
Регламент | Организатори | Творби | Номинирани | Новини | | Webmaster |