Организатори на конкурса

Слово на кмета по случай празника на лозаря и винаря

Църквата "Св. вмчк. Димитрий"


СЛОВО
ПО СЛУЧАЙ ПРАЗНИКА НА ЛОЗАРЯ И ВИНАРЯ
14 ФЕВРУАРИ 2007 ГОДИНА

Уважаеми Г-н Министър на МРРБ,
Уважаеми Ваши превъзходителства,
Уважаеми гости,

Изключително ми е приятно да Ви кажа добре дошли в град Шивачево на Празника на лозаря и винаря - 14 февруари.
Нашето селище е стопански и културен център от най-дълбока древност. Един от най-внушителните паметници на античното и средновековно минало на Шивачево е крепостта Калята. Няма местен жител или външен посетител на града, който не е спирал погледа си на тази камениста височина и който да не се е замислял за тайните, които тя крие. В подножието на крепостта Калята в местността Чераджийската курия са се намирали три тракийски надгробни могили. Такива могили са били издигани върху гробовете на племенни вождове или първенци, характерни за траките през II хилядолетие пр.н.е. Намерените питоси, керамични съдове, антични монети и оловни печати (моливдовули) от V и VI век (съхранявани в момента в НИМ София и Историческия музей - Нова Загора) са най-сигурното свидетелство и показват, че на мястото на днешното селище и в неговото землище, през дълъг период на античността е процъфтявал богат живот.
Териториалната близост на Шивачево до възрожденския град Сливен, преселниците от други възрожденски центрове Копривщица, Карлово, Сопот и Елена, активната търговска дейност в страната и в чужбина съдействат за формирането на родолюбив дух и национално самосъзнание. Дейността по построяването на църква 1858 - 1859 година и откриването на училище 1860 година показват, че много от жителите на селището са обхванати от възрожденски оптимизъм.
Участието на шивачевци в хайдушките чети на Георги Трънкин, Филип Тотю, Георги Рашин, четиригодишния престой на Поп Харитон като свещеник н Шивачево (1868 - 1872г.) и едномесечното присъствие на Търновския митрополит Иларион Макариополски в църквата " Свети великомъченик Димитрий" след заминаването на поп Харитон за Румъния, всичко това свидетелства за революционния дух и борбеност на населението.
Географското разположение на Шивачево е влияло съществено върху стопанското, икономическото и историческото развитие, което обективно предопределя ролята му на център на един по-малък природогеографски определен район.
Релефът, водите, канелено-горските и наносните почви,както и наличието на горски пасища, благоприятстват развитието на селското стопанство. Разнообразният и неравен релеф на Шивачевското поле се допълва от ценни подземни богатства и полезни изкопаеми, неподозирани в миналото, които в най-ново време се превръщат в неоценим ресурс в развитието на района. Откритата термална вода "Чумерна" с доказани отлични качества и бутилирана в изграждащите се два цеха ще бъде търсена по света.
Очакваме да продължи проучването на нефт в нашето землище.
Обработваемата земя е 25 хил.дка, като една трета от тях са трайни насаждения, от които над 5 500 дка лозя.
Традиционен поминък на жителите на града е лозаро-винарството, което е благоприятствано от почвено-климатичните условия. Най-разпространеният сорт е Каберне Совиньон. От хубавото и качествено грозде от този сорт ВИНИ - Сливенпроизведе прочутото в много страни по света Вино ШАТО ШИВАЧЕВО.

Уважаема Г-жа Баткова,

Близо половин век е нашето сътрудничество с ВИНИ - Сливен, които имат построена изба в град Шивачево.Затова от желаещите да инвестират в лозаро-винарството в Шивачево ние се доверихме на ВИНИ - Сливен, очакваме да изградят нови 5 000дка и да реконструират винарската си изба. Да бъдат открити нови работни места и се подобри жизнения стандарт на населението в гр. Шивачево.
На територията на града работят двете по-големи фирми "СТАНДАРТ-ПАРКЕТ" и "ОТОВАН"БГ със турско и чешко участние и над тридесет малки ЕФ за търговия и услуги.
Уважаеми съграждани, използвам присъствието на Г-н М-р Асен Гагаузов да му изразя нашата голяма благодарност за осигурените от МРРБ средства за строителството на моста на река Брягорница на пътя Шивачево - с. Близнец и за изграждането на първата ПСПВ в сливенска област на територията на Шивачево, която до месец, след завършване водопровода "Висока зона-Шивачево" ще влезе в експлоатация.
Имаме подготвени проекти за цялостна канализация на гр. Шивачево и рехабилитация на водопроводната мрежа. Очакваме от Вас съдействие за включване в програмите за финансиране от Европейските фондове.
Активирайте Агенция пътища и ОПУ-Сливен, които забавят проектирането и изграждането на пътната връзка път Шивачево - Нова Загора с Главен път 1-6 Сливен - Казанлък.

Уважаеми Г-н М-р Гагаузов,

Тези млади и прекрасни деца и техните преподаватели още се надяват на обещаните от предходния министър на Образованието при посрещането му в СОУ "Г. Каравелов" през 2005 година финансови средства за саниране на училищата и подобряване на материално-техническата база. Да не ги разочароваме, съдействайте ни пред м-р Даниел Вълчев за отпускане необходимите средства и го убедете, че най-добрата инвестиция е тази в образованието.

Ваши Превъзходителства,

Направете така, че вашите правителства да инвестират в Репиблика България, която е бисерът на Европа. За да се превърне в дългтоочакваната ни мечта - Швейцария на Балканите.

На всички гости и жители на града желая приятно отпразнуване на празника на лозаря и винаря в Шивачево.

Петко Петков
Кмет на гр. Шивачево

 
Регламент | Организатори | Творби | Номинирани | Новини | | Webmaster |