Регистрирайте се, като попълните формата по-долу.
Вашите данни няма да бъдат достъпни до изтичане на конкурса с цел запазване на Вашата анонимност.
След класирането на творбите имената на победителите ще бъдат обявени в сайта.

Потребителско име
Парола
Повтори парола
Трите Ви имена
Адрес за контакт
Телефон за контакт
e-mail
 
Регламент | Организатори | Творби | Номинирани | Новини | | Webmaster |