Ангелският град

Шивачево е скрито в шепите на Бог.
Като жена простира длан към най-далечните звезди,
а звездоброецът е мъж от знатно потекло
със корени във угарите на града.
Шивачево подпира хоризонта
с крила на ангели, живели тук.
Потича като дъжд от облака
и стига до последното кокиче,
което със дъха си храни слънцето.
 
Регламент | Организатори | Творби | Номинирани | Новини | | Webmaster |